آموزش #C پیشرفته و ADO.NET


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش Advanced C# and ADO.Net 12 جلسه 48 ساعت پنج شنبه از ساعت 14:00 الی 18:00
پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ 744,000 تومان محسن درم بخت

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی #C پیشرفته و ADO.NET

 

هدف: یادگیری و فهم عمیق تر زبان #C، کسب مهارت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی (DataBase Application) با استفاده از امکاناتADO.NET  و زبان  LINQ و همچنین استفاده از این مهارت ها در برنامه های کاربردی می باشد.

پیش نیاز: تسلط به مفاهیم برنامه نویسی شئ گرا و یا گذراندن دوره Net ApplicationDevelopment Fundamentals. در این موسسه و آشنایی با Query نویسی و T-SQL درمحیط  SQLServer 

سرفصل دوره:  


NET Framework.

مرور NET Framework.

مدیریت حافظه

Boxing و UnBoxing

آرایه ها و کلکسیون در #C

شی گرایی

ویژگی های جدید در #C

String Processing + Regular Expression

Diagnostics

Method types + Extension Method + Anonymous

Generic

ADO.NET Classic

Typed Dataset

LINQ در #C

Entity Framework => Database First + Code First

Exception Handling

Delegate & Event

Interface در #C

Custom Controls

امنیت در User , Role , Access, Captcha): C sharp)

Encryption – Hashing

Serialization در #C

XML

Multi Thread در #C

تراکنش ها

Stream I/O

File Management

Network

Windows Service

Reflection + Meta Data

Reporting

لایه بندی (Layering)

Service Oriented

مدیریت پروژه ها

Setup & Deployment