دوره آموزش Advanced C# and ADO.Net


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد ثبت نام
15 جلسه 60 ساعت پنج شنبه از ساعت 14:00 الی 18:00
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ 858,000 تومان محسن درم بخت

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی پیشرفته سی شارپ و ADO.NET

 

هدف: یادگیری و فهم عمیق تر زبان #C، کسب مهارت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی (DataBase Application) با استفاده از امکاناتADO.NET  و زبان  LINQ و همچنین استفاده از این مهارت ها در برنامه های کاربردی می باشد.

پیش نیاز: تسلط به مفاهیم برنامه نویسی شئ گرا و یا گذراندن دوره .Net Application Development Fundamentals در این موسسه آشنایی با Query نویسی و T-SQL در محیط  SQLServer 

سرفصل دوره:  


NET Framework Structure.

Review .NET Framework

Memory Management

Boxing/UnBoxing

Array & Collection

OOP

C# New Feature

String Processing + Regular Expression

Diagnostics

Method types + Extension Method + Anonymous

Generic

ADO.NET Classic

Typed Dataset

LINQ

Entity Framework => Database First + Code First

Exception Handling

Delegate & Event

Interface

Custom Controls

Security : User , Role , Access, Captcha

Encryption – Hashing

Serialization

XML

Multi Thread

Transaction

Stream I/O

File Management

Network

Windows Service

Reflection + Meta Data

Reporting

Layering

Service Oriented

Project Management

Setup & Deployment